ZAPYTANIE OFERTOWE – NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE – NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE – NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Możliwość komentowania ZAPYTANIE OFERTOWE – NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO została wyłączona

„Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Pełna treść ogłoszenia oraz dodatkowe informacje znajdują się w załączonych dokumentach:

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 1 do umowy – Zakres obowiązków

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 2 do umowy- Wykaz dokumentacji przekazanej Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego

Załącznik Nr 3 – Wykaz osób

Załącznik Nr 4 – Wzór umowy

Back to Top