ZAPYTANIE OFERTOWE NA „BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DN200, L-216MB WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO GRANIC POSESJI W UL. SKÓRZANEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ”

ZAPYTANIE OFERTOWE NA „BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DN200, L-216MB WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO GRANIC POSESJI W UL. SKÓRZANEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ”

ZAPYTANIE OFERTOWE NA „BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DN200, L-216MB WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO GRANIC POSESJI W UL. SKÓRZANEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ”

Możliwość komentowania ZAPYTANIE OFERTOWE NA „BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DN200, L-216MB WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO GRANIC POSESJI W UL. SKÓRZANEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ” została wyłączona

„Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej DN200, L-216mb wraz z przyłączami do granic posesji w ul. Skórzanej w Czarnej Białostockiej”.

Pełna treść ogłoszenia oraz dodatkowe informacje znajdują się w załączonych dokumentach:

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 3 i 4 – Projekt budowlany i wykonawczy cz. I

Załącznik nr 3 i 4 – Projekt budowlany i wykonawczy cz. II (r1)

Załącznik nr 3 i 4 – Projekt budowlany i wykonawczy cz. III

Załącznik nr 5 – Wniosek materiałowy

Załącznik nr 6 – Przedmiar

Załącznik nr 7 – Specyfikacja techniczna wykoanania i odbioru robót

Back to Top