O firmie

O firmie

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. i Ustawy z dnia 08.03.1990 roku o samorządzie terytorialny (Dz.U. nr 16 poz. 95) uchwałą nr XIX/59/91 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 07.05.1991 r. zostaje powołane Przedsiębiorstwo Komunalne w Czarnej Białostockiej, które działa na zasadzie Zakładu Budżetowego.

Na podstawie art. 23 Ustawy z dnia 20.12.1996 roku o gospodarce komunalnej ( Dz. U. nr 9 poz.43 z późn. zm. z dnia 05.02.1997 r.) oraz uchwał XI/79/03 z dnia 30.09.2003 r. i XV/112/04 z dnia 27.01.2004 r. Rady Miejskiej w Czarnej Bialostockiej Przedsiębiorstwo Komunalne Zakład Budżetowy Gminy Czarna Białostocka został przekształcony w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Z dniem 31.03.2004 roku Spółka została zarejestrowana w Sądzie Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w Białymstoku pod numerem KRS 0000202586 i prowadzi działalność pod nazwą „Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Władze Spółki

Rada Nadzorcza:

  • Karol Pilecki- Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Grzegorz Łazarczyk – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Tadeusz Hościło – Członek Rady Nadzorczej

Zarząd:

  • Zbigniew Onoszko – Prezes Zarządu

Zgromadzenie Wspólników:

  • Jacek Chrulski – Burmistrz Czarnej Białostockiej

Struktura organizacyjna

Back to Top