Kontakt

Kontakt

„Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 62
16-020 Czarna Białostocka
NIP 542-000-02-97
REGON: 052234074
Kapitał zakładowy: 29 747 500,00 PLN

Email: biuro@pkomunalne.pl
Sekretariat 85 7 101 719
Zakład Energetyki Cieplnej 85 7 102 290
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 85 7 102 153
w razie awarii sieci wodociągowej 607 981 028
w razie awarii sieci kanalizacyjnej 609 855 898

Back to Top