ZAPYTANIE OFERTOWE – NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOTYCZĄCEJ BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO NIERUCHOMOŚCI NA ODCINKU TRASY CZARNA BIAŁOSTOCKA -MACHNACZ WRAZ Z MIEJSCOWOŚCIĄ MACHNACZ

ZAPYTANIE OFERTOWE  – NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOTYCZĄCEJ BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO NIERUCHOMOŚCI NA ODCINKU TRASY CZARNA BIAŁOSTOCKA -MACHNACZ WRAZ Z MIEJSCOWOŚCIĄ MACHNACZ

ZAPYTANIE OFERTOWE – NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOTYCZĄCEJ BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO NIERUCHOMOŚCI NA ODCINKU TRASY CZARNA BIAŁOSTOCKA -MACHNACZ WRAZ Z MIEJSCOWOŚCIĄ MACHNACZ

Możliwość komentowania ZAPYTANIE OFERTOWE – NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOTYCZĄCEJ BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO NIERUCHOMOŚCI NA ODCINKU TRASY CZARNA BIAŁOSTOCKA -MACHNACZ WRAZ Z MIEJSCOWOŚCIĄ MACHNACZ została wyłączona

„Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do nieruchomości na odcinku trasy Czarna Białostocka – Machnacz wraz z miejscowością Machnacz.

Pełna treść ogłoszenia oraz dodatkowe informacje znajdują się w załączonych dokumentach:

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 – Wzór umowy

Załącznik Nr 3 – Wykaz prac projektowych

Załącznik Nr 4 – Wykaz osób

Załącznik Nr 5 – Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Back to Top