ZAPYTANIE OFERTOWE NA BUDOWĘ ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ DN110, L=75mb ORAZ ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DN200, L-53mb W UL. JAGODOWEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NA BUDOWĘ ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ DN110, L=75mb ORAZ ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DN200, L-53mb  W UL. JAGODOWEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NA BUDOWĘ ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ DN110, L=75mb ORAZ ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DN200, L-53mb W UL. JAGODOWEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

Możliwość komentowania ZAPYTANIE OFERTOWE NA BUDOWĘ ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ DN110, L=75mb ORAZ ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DN200, L-53mb W UL. JAGODOWEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ została wyłączona

„Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert
na „Budowę odcinka sieci wodociągowej DN110, L=75mb oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej DN200, L-53mb
w ul. Jagodowej w Czarnej Białostockiej”.

Pełna treść ogłoszenia oraz dodatkowe informacje znajdują się w załączonych dokumentach:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 3 – Projekt budowlany

Załacznik nr 4 – Projekt wykonawczy

Zalacznik nr 5 – Wniosek materiałowy

Załacznik nr 6 – Przedmiar robót

Załacznik nr 7 – SSTWiOR KS Buksztel

Załącznik nr 8 – SSTWiOR WA Buksztel

wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Back to Top