ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ DOTYCZĄCEJ MODERNIZACJI SIECI CIEPŁOWNICZEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ CZ.I

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ DOTYCZĄCEJ MODERNIZACJI SIECI CIEPŁOWNICZEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ CZ.I

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ DOTYCZĄCEJ MODERNIZACJI SIECI CIEPŁOWNICZEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ CZ.I

Możliwość komentowania ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ DOTYCZĄCEJ MODERNIZACJI SIECI CIEPŁOWNICZEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ CZ.I została wyłączona

„Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej modernizacji sieci ciepłowniczej w Czarnej Białostockiej cz. I, wybrano najkorzystniejszą ofertę.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym dokumencie:

Zawiadomienie o wyborze oferty

Back to Top