ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA DOSTARCZANIE FLOKULNATA PRAESTOL K 233 L DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW UL. ŚWIERKOWA 16 W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA DOSTARCZANIE FLOKULNATA PRAESTOL K 233 L DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW UL. ŚWIERKOWA 16 W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA DOSTARCZANIE FLOKULNATA PRAESTOL K 233 L DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW UL. ŚWIERKOWA 16 W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

Możliwość komentowania ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA DOSTARCZANIE FLOKULNATA PRAESTOL K 233 L DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW UL. ŚWIERKOWA 16 W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ została wyłączona

„Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na dostarczanie flokulanta Praestol K 233 L do Oczyszczalni Ścieków ul. Świerkowa 16 w Czarnej Białostockiej, wybrano najkorzystniejszą ofertę.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym dokumencie:

Zawiadomienie o wyborze oferty

Back to Top