ZAPYTANIE OFERTOWE NA – ODBIÓR, WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE SKRATEK POWSTAŁYCH W PROCESIE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ PRZY UL. ŚWIERKOWEJ 16

ZAPYTANIE OFERTOWE NA – ODBIÓR, WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE SKRATEK POWSTAŁYCH W PROCESIE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ PRZY UL. ŚWIERKOWEJ 16

ZAPYTANIE OFERTOWE NA – ODBIÓR, WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE SKRATEK POWSTAŁYCH W PROCESIE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ PRZY UL. ŚWIERKOWEJ 16

Możliwość komentowania ZAPYTANIE OFERTOWE NA – ODBIÓR, WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE SKRATEK POWSTAŁYCH W PROCESIE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ PRZY UL. ŚWIERKOWEJ 16 została wyłączona

„Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na odbiór, wywóz i zagospodarowanie skratek powstałych w procesie oczyszczania ścieków na terenie oczyszczalni ścieków w Czarnej Białostockiej przy ul. Świerkowej 16.

Pełna treść ogłoszenia oraz dodatkowe informacje znajdują się w załączonych dokumentach:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Back to Top