ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA „BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DN200, L-216MB WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO GRANIC POSESJI W UL. SKÓRZANEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA „BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DN200, L-216MB WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO GRANIC POSESJI W UL. SKÓRZANEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA „BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DN200, L-216MB WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO GRANIC POSESJI W UL. SKÓRZANEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ”

Możliwość komentowania ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA „BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DN200, L-216MB WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO GRANIC POSESJI W UL. SKÓRZANEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ” została wyłączona

„Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej DN200, L-216mb wraz z przyłączami do granic posesji w ul. Skórzanej w Czarnej Białostockiej”, wybrano najkorzystniejszą ofertę.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym dokumencie:

zawiadomienie o wyborze oferty

Back to Top