ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA „ODBIÓR, WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE ZAWARTOŚCI PIASKOWNIKÓW POWSTAŁYCH W PROCESIE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ PRZY UL. ŚWIERKOWEJ 16.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA „ODBIÓR, WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE ZAWARTOŚCI PIASKOWNIKÓW POWSTAŁYCH W PROCESIE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ PRZY UL. ŚWIERKOWEJ 16.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA „ODBIÓR, WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE ZAWARTOŚCI PIASKOWNIKÓW POWSTAŁYCH W PROCESIE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ PRZY UL. ŚWIERKOWEJ 16.

Możliwość komentowania ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA „ODBIÓR, WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE ZAWARTOŚCI PIASKOWNIKÓW POWSTAŁYCH W PROCESIE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ PRZY UL. ŚWIERKOWEJ 16. została wyłączona

„Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na „Odbiór, wywóz i zagospodarowanie zawartości piaskowników powstałych w procesie oczyszczania ścieków na terenie oczyszczalni ścieków w Czarnej Białostockiej przy ul. Świerkowa 16, wybrano najkorzystniejszą ofertę.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym dokumencie:

Zawiadomienie o wyborze oferty

Back to Top