ZAPYTANIE OFERTOWE NA „ODBIÓR, WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE ZAWARTOŚCI PIASKOWNIKÓW POWSTAŁYCH W PROCESIE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ PRZY UL. ŚWIERKOWEJ 16.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA „ODBIÓR, WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE ZAWARTOŚCI PIASKOWNIKÓW POWSTAŁYCH W PROCESIE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ PRZY UL. ŚWIERKOWEJ 16.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA „ODBIÓR, WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE ZAWARTOŚCI PIASKOWNIKÓW POWSTAŁYCH W PROCESIE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ PRZY UL. ŚWIERKOWEJ 16.

Możliwość komentowania ZAPYTANIE OFERTOWE NA „ODBIÓR, WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE ZAWARTOŚCI PIASKOWNIKÓW POWSTAŁYCH W PROCESIE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ PRZY UL. ŚWIERKOWEJ 16. została wyłączona

„Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na „Odbiór, wywóz i zagospodarowanie zawartości piaskowników powstałych w procesie oczyszczania ścieków na terenie oczyszczalni ścieków w Czarnej Białostockiej przy ul. Świerkowa 16 .

Pełna treść ogłoszenia oraz dodatkowe informacje znajdują się w załączonych dokumentach:

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 – Wzór umowy

Back to Top