ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH REALIZACJI ZADANIA: „BUDOWA DWÓCH ODCINKÓW SIECI CIEPLNEJ PREIZOLOWANEJ OD KOMORY K-8 DO BUDYNKU ŻŁOBKA PRZY UL. SZKOLNEJ 1 O DŁUGOŚCI 229 MB 2 x DN65/140 WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI 2 X DN25/90 I OD KOMORY K-11 DO BUDYNKU PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 9 O DŁUGOŚCI 316,5 MB DN 2 X 50/200 WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW DN 2 X 25/125”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH REALIZACJI ZADANIA: „BUDOWA DWÓCH ODCINKÓW SIECI CIEPLNEJ PREIZOLOWANEJ OD KOMORY K-8 DO BUDYNKU ŻŁOBKA PRZY UL. SZKOLNEJ 1 O DŁUGOŚCI 229 MB 2 x DN65/140 WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI 2 X DN25/90 I OD KOMORY K-11 DO BUDYNKU PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 9 O DŁUGOŚCI 316,5 MB DN 2 X 50/200 WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW DN 2 X 25/125”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH REALIZACJI ZADANIA: „BUDOWA DWÓCH ODCINKÓW SIECI CIEPLNEJ PREIZOLOWANEJ OD KOMORY K-8 DO BUDYNKU ŻŁOBKA PRZY UL. SZKOLNEJ 1 O DŁUGOŚCI 229 MB 2 x DN65/140 WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI 2 X DN25/90 I OD KOMORY K-11 DO BUDYNKU PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 9 O DŁUGOŚCI 316,5 MB DN 2 X 50/200 WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW DN 2 X 25/125”

Możliwość komentowania ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH REALIZACJI ZADANIA: „BUDOWA DWÓCH ODCINKÓW SIECI CIEPLNEJ PREIZOLOWANEJ OD KOMORY K-8 DO BUDYNKU ŻŁOBKA PRZY UL. SZKOLNEJ 1 O DŁUGOŚCI 229 MB 2 x DN65/140 WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI 2 X DN25/90 I OD KOMORY K-11 DO BUDYNKU PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 9 O DŁUGOŚCI 316,5 MB DN 2 X 50/200 WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW DN 2 X 25/125” została wyłączona

„Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania: „Budowa dwóch odcinków sieci cieplnej preizolowanej od komory K-8 do budynku żłobka przy ul. Szkolnej 1 o długości 229 mb 2 x DN 65/140 wraz z przyłączami 2 x DN 65/140 wraz z przyłączami 2 x DN 25/90 i od komory K-11 do budynku przy ul. Piłsudskiego 9 o długości 316,5 mb DN 2×50/200 wraz z przyłączami do budynków DN 2×25/125”, wybrano najkorzystniejszą ofertę.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym dokumencie:

Zawiadomienie o wyborze oferty

Back to Top