ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY – NA ODBIÓR, WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE SKRATEK POWSTAŁYCH W PROCESIE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ PRZY UL. ŚWIERKOWEJ 16

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY – NA ODBIÓR, WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE SKRATEK POWSTAŁYCH W PROCESIE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ PRZY UL. ŚWIERKOWEJ 16

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY – NA ODBIÓR, WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE SKRATEK POWSTAŁYCH W PROCESIE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ PRZY UL. ŚWIERKOWEJ 16

Możliwość komentowania ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY – NA ODBIÓR, WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE SKRATEK POWSTAŁYCH W PROCESIE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ PRZY UL. ŚWIERKOWEJ 16 została wyłączona

„Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na odbiór, wywóz i zagospodarowanie skratek powstałych w procesie oczyszczania ścieków na terenie oczyszczalni ścieków w Czarnej Białostockiej przy ul. Świerkowej 16, wybrano najkorzystniejszą ofertę.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym dokumencie:

Zawiadomienie o wyborze oferty

Back to Top