INFORMACJA

INFORMACJA

Możliwość komentowania INFORMACJA została wyłączona

Informacja jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia w postępowaniu  dostępne są na stronie miniPortalu Pzp pod nr ID: 6d24c8a1-8dd1-40f6-8fdf-918164a0127f

Back to Top