ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA REMONT OBMURZA I SKLEPIENIA PALENISKA KOTŁA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA REMONT OBMURZA I SKLEPIENIA PALENISKA KOTŁA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA REMONT OBMURZA I SKLEPIENIA PALENISKA KOTŁA

Możliwość komentowania ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA REMONT OBMURZA I SKLEPIENIA PALENISKA KOTŁA została wyłączona

„Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na remont obmurza i sklepienia paleniska kotła, wybrano najkorzystniejszą ofertę.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym dokumencie:

Zawiadomienie o wyborze oferty

Back to Top