ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA BUDOWĘ ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ DN110, L=75mb ORAZ ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DN200, L-53mb W UL. JAGODOWEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA BUDOWĘ ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ DN110, L=75mb ORAZ ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DN200, L-53mb W UL. JAGODOWEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA BUDOWĘ ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ DN110, L=75mb ORAZ ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DN200, L-53mb W UL. JAGODOWEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

Możliwość komentowania ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA BUDOWĘ ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ DN110, L=75mb ORAZ ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DN200, L-53mb W UL. JAGODOWEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ została wyłączona

„Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na „Budowę odcinka sieci wodociągowej DN110, L=75mb oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej DN200, L-53mb w ul. Jagodowej w Czarnej Białostockiej”., wybrano najkorzystniejszą ofertę.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym dokumencie:

Zawiadomienie o wyborze oferty

Back to Top