Odczyt wodomierzy

Odczyt wodomierzy

Możliwość komentowania Odczyt wodomierzy została wyłączona

 

 

 Interaktywny formularz – odczyt wodomierzy

Proszę wypełnić wszystkie pola i nacisnąć przycisk WYŚLIJ.


Miejscowość

Ulica

Nr budynku lub nr działki

Data odczytu wskazania wodomierza

Nr wodomierza głównego

Wskazanie wodomierza głównego

Wskazanie podlicznika

Czy wyrażasz zgodę na przesłanie rachunku w formie elektronicznej (skanu) na adres e-mail podany powyżej?
TAKNIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu e-mail przez „Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 62 16-020 Czarna Białostocka w celu wystawienia faktury VAT.
Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres spod adresu, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Ochrona przed spamem
Odpowiedz

 

Uwaga!!!

Uprzejmie informujemy, że przyjęcie odczytu wodomierza zostanie potwierdzone informacją zwrotną, a faktura za dostawę wody i/lub odprowadzone ścieki zostanie wystawiona tylko po pozytywnej weryfikacji powyższego zgłoszenia.

 

„Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. informuje, że odczyty wodomierzy wykonywane są w dni robocze:

  • raz na dwa miesiące w przypadku gospodarstw indywidualnych (budynki jednorodzinne),
  • raz na miesiąc w przypadku zakładów pracy i budynków wielolokalowych.

Każdy pracownik odczytujący wskazanie wodomierzy na życzenie Klienta winien okazać identyfikator oraz upoważnienie do wykonywania odczytów podpisane przez Prezesa Zarządu Spółki. Ponadto musi być ubrany w odzież z logo „Przedsiębiorstwa Komunalnego” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o.

W przypadku nie zastania nikogo w budynku, pracownik zostawi informację z prośbą o kontakt.

Wskazanie wodomierza można podać w następujący sposób:

  • telefonicznie pod numerem 85 7 101 719,
  • na adres poczty elektronicznej wodomierze@pkomunalne.pl,
  • za pośrednictwem formularza umieszczonego powyżej,
  • osobiście w siedzibie Spółki – Czarna Białostocka, ul. Piłsudskiego 62.

Jak prawidłowo podać stan wodomierza:

Należy podawać tylko wskazania wodomierza w pełnych metrach sześciennych.

Ilość pełnych metrów sześciennych zużytej wody jest oznaczona kolorem czarnym, natomiast cyfry w kolorze czerwonym oznaczają wartości dziesiętne, setne i tysięczne (tego nie należy podawać).

Podanie aktualnego stanu wodomierza pozwoli prawidłowo rozliczyć zużycie wody w danym okresie rozliczeniowym, bez konieczności naliczenia opłaty według średniego zużycia wody.

Back to Top