Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

Możliwość komentowania Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi uzyskania pozwolenia wodnoprawnego została wyłączona

„Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie oferenta na uzyskanie pozwolenie wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia wody zlokalizowanego w Czarnej Białostockiej i we wsi Czarna Wieś Kościelna oraz na odprowadzenie do wód powierzchniowych oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Czarnej Białostockiej.

Informacja o wyborze oferty

Back to Top