Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacji istniejącej oczyszczalni ścieków”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacji istniejącej oczyszczalni ścieków”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacji istniejącej oczyszczalni ścieków”

Możliwość komentowania Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacji istniejącej oczyszczalni ścieków” została wyłączona

„Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o. o. informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacji istniejącej oczyszczalni ścieków”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Back to Top