Informacja o zakończeniu rzeczowym realizacji projektu pn. „„Przebudowa ujęcia wody w Czarnej Białostockiej, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych położonych w aglomeracji Czarna Białostocka”

Informacja o zakończeniu rzeczowym realizacji projektu pn. „„Przebudowa ujęcia wody w Czarnej Białostockiej, sieci wodociągowych  i kanalizacyjnych położonych w aglomeracji Czarna Białostocka”

Informacja o zakończeniu rzeczowym realizacji projektu pn. „„Przebudowa ujęcia wody w Czarnej Białostockiej, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych położonych w aglomeracji Czarna Białostocka”

Możliwość komentowania Informacja o zakończeniu rzeczowym realizacji projektu pn. „„Przebudowa ujęcia wody w Czarnej Białostockiej, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych położonych w aglomeracji Czarna Białostocka” została wyłączona

„Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. informuje o zakończeniu rzeczowym realizacji projektu pn. „Przebudowa ujęcia wody w Czarnej Białostockiej, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych położonych w aglomeracji Czarna Białostocka” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska.

Informacja o zrealizowanej inwestycji

Back to Top