ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-DOSTAWA URZĄDZEŃ AUTOMATYKI

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-DOSTAWA URZĄDZEŃ AUTOMATYKI

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-DOSTAWA URZĄDZEŃ AUTOMATYKI

Możliwość komentowania ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-DOSTAWA URZĄDZEŃ AUTOMATYKI została wyłączona

„Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na dostawę urządzeń automatyki firmy Siemens

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym dokumencie:

Zawiadomienie-o-wyborze-oferty

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego przeprowadzono w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień publicznych, w tym o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro”.

Back to Top