INFORMACJA

INFORMACJA

Możliwość komentowania INFORMACJA została wyłączona

Informujemy, że celem zapewnienia etycznego, jawnego i przejrzystego sposobu realizacji  projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Instytucja Zarządzająca Programem stworzyła narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów.

Zgłoszenie informacji o ewentualnym podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych  w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 możliwe jest za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci lub poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.

Informacja nt. sposobu zarządzania projektem

 

 

Back to Top