WAŻNE OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA BUKSZTEL

WAŻNE OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA BUKSZTEL

WAŻNE OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA BUKSZTEL

Możliwość komentowania WAŻNE OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA BUKSZTEL została wyłączona

Czarna Białostocka, 11.09.2015r.

DRODZY MIESZKAŃCY OSIEDLA BUKSZTEL !

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym prawem na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek utrzymania czystości i porządku poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
Z obowiązku tego zwolnieni są tylko właściciele nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.
„Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. informuje, że w ramach projektu „Budowa zintegrowanego systemu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej jako ochrona środowiska naturalnego Puszczy Knyszyńskiej w gminie Czarna Białostocka” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko realizowane są zadania inwestycyjne, dające możliwość podłączenia i dostępu do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

DLACZEGO WARTO PODŁĄCZYĆ NIERUCHOMOŚĆ DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ??

Zachęcamy Państwa do podłączenia swoich gospodarstw domowych do sieci kanalizacji sanitarnej ze względu na szereg korzyści jakie z tego płyną zarówno dla mieszkańców jaki środowiska naturalnego, a mianowicie:

Chronisz środowisko naturalne


 • Podłączając posesję do sieci kanalizacyjnej chronimy wody gruntowe oraz lokalne rzeki
 • Stare nieszczelne szambo stanowi poważne zagrożenie dla środowiska poprzez infiltrację zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych

Oszczędzasz pieniądze


 • Zmniejszenie kosztów związanych z opróżnianiem szamb
 • Odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej jest tańsze niż właściwe utrzymanie szczelnego zbiornika bezodpływowego

Podnosisz standard swojego życia


 • Skanalizowana posesja to koniec kłopotów z przepełnionym szambem, odpada jednocześnie problem czuwania nad terminowym zamawianiem usług wywozu ścieków samochodem asenizacyjnym
 • Podniesienie komfortu i wygody użytkowania-unikamy nieprzyjemnych zapachów towarzyszących opróżnianiu zbiornika

Wzrasta wartość Twojej nieruchomości


 • Podłączając posesję do kanalizacji sanitarnej podnosimy jej standard, co ma wpływ na wartość nieruchomości- dodatkowym atut w przypadku ewentualnej sprzedaży

Korzyści lokalne


 • Dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej naszej Gminy do standardów europejskich
 • Poprawa bezpieczeństwa oraz stanu środowiska naturalnego w naszym otoczeniu

JAK MOŻNA SIĘ PODŁĄCZYĆ?

Mieszkańcy posesji zlokalizowanych na ulicach:

 • Myśliwskiej
 • Zagórnej
 • Borówkowej
 • Jeżynowej
 • Żurawinowej
 • Babilki
  którym w ramach w/w inwestycji zostały wybudowane przyłącza zapraszamy do siedziby „Przedsiębiorstwa Komunalnego” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. gdzie nasi pracownicy doradzą Państwu jak sprawnie i bez zbędnych formalności podłączyć się do sieci kanalizacyjnej.
  Koszt wybudowania takiego przewodu spoczywa na właścicielu posesji i zależy m.in. od długości przewodu, ukształtowania terenu, zagłębienia oraz zastosowanych materiałów. Jednak w przypadku kilkuosobowej rodziny koszt budowy przyłącza może zwrócić się już po kilku miesiącach.

NIE TRAĆ CZASU! PODŁĄCZ SIĘ!
I JUŻ DZIŚ PODNIEŚ KOMFORT SWOJEGO ŻYCIA !

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. (85) 71 01 719 (wew. 740) lub osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa, pokój Nr 14 –Jednostka Realizująca Projekt

ogłoszenie buksztel

Back to Top