OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA BUKSZTEL w CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA BUKSZTEL w CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA BUKSZTEL w CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

Możliwość komentowania OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA BUKSZTEL w CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ została wyłączona

MIESZKAŃCY OSIEDLA BUKSZTEL W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

„Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. informuje, iż w odpowiedzi na zgłaszane potrzeby mieszkańców osiedla powstaje nowa sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej jako ochrona środowiska naturalnego Puszczy Knyszyńskiej w gminie Czarna Białostocka” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Jednocześnie informujemy, że „Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. będzie ubiegało się o otrzymanie dofinansowania podłączeń budynków do systemu kanalizacyjnego w ramach Programu Priorytetowego SYSTEM – Część 3) Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi oraz podłączeń budynku do zbiorczego systemu kanalizacyjnego ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W przypadku otrzymania dofinansowania ramach w/w programu Przedsiębiorstwo pokryje całkowity koszt podłączenia budynków do istniejącego lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

W związku z powyższym Przedsiębiorstwo zwraca się z prośbą do mieszkańców osiedla Buksztel o dostarczanie oświadczeń potwierdzających chęć podłączenia Państwa posesji do sieci kanalizacji sanitarnej.

Oświadczenie o chęci podłączenia posesji do sieci kanalizacji sanitarnej należy złożyć w siedzibie „Przedsiębiorstwa Komunalnego” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. do dnia 30.09.2015r.
Druki oświadczeń dostępne są na stronie www.pkomunalne.pl w zakładce fundusze Unii Europejskiej lub w siedzibie „Przedsiębiorstwa Komunalnego” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 62.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. (85) 71 01 719 (wew. 740) lub osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa, pokój Nr 14 –Jednostka Realizująca Projekt
Czarna Białostocka, 17.07.2015r.

 

Ogłoszenie dla mieszkańców osiedla Buksztel

Oswiadczenie dla mieszkańców osiedla Buksztel kanalizacja

Back to Top