Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacji istniejącej oczyszczalni ścieków”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacji istniejącej oczyszczalni ścieków”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacji istniejącej oczyszczalni ścieków”

Możliwość komentowania Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacji istniejącej oczyszczalni ścieków” została wyłączona

„Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacji istniejącej oczyszczalni ścieków”.

zawiadomienie o wyborze oferty-DAO

Back to Top