ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTARCZANIE FLOKULANTA SUPERFLOC SD-7085 LUB RÓWNOWAŻNEGO DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW UL. ŚWIERKOWA 16 W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTARCZANIE FLOKULANTA SUPERFLOC SD-7085 LUB RÓWNOWAŻNEGO DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW UL. ŚWIERKOWA 16 W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTARCZANIE FLOKULANTA SUPERFLOC SD-7085 LUB RÓWNOWAŻNEGO DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW UL. ŚWIERKOWA 16 W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

Możliwość komentowania ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTARCZANIE FLOKULANTA SUPERFLOC SD-7085 LUB RÓWNOWAŻNEGO DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW UL. ŚWIERKOWA 16 W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ została wyłączona

„Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostarczanie flokulanta SUPERFLOC SD-7085 lub równoważnego do Oczyszczalni Ścieków ul. Świerkowa 16 w Czarnej Białostockiej.

Pełna treść ogłoszenia oraz dodatkowe informacje znajdują się w załączonych dokumentach:

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 – Wzór umowy

Back to Top