ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA „BUDOWĘ ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ DN110 PE, L=349mb I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DN200, L-ok. 164mb NA OS. BUKSZTEL W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA „BUDOWĘ ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ DN110 PE, L=349mb I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DN200, L-ok. 164mb NA OS. BUKSZTEL W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA „BUDOWĘ ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ DN110 PE, L=349mb I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DN200, L-ok. 164mb NA OS. BUKSZTEL W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

Możliwość komentowania ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA „BUDOWĘ ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ DN110 PE, L=349mb I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DN200, L-ok. 164mb NA OS. BUKSZTEL W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ została wyłączona

„Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na „Budowę odcinka sieci wodociągowej DN110 PE, L=349mb i sieci kanalizacji sanitarnej DN200, L-ok. 164mb na os. Buksztel w Czarnej Białostockiej”, wybrano najkorzystniejszą ofertę.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym dokumencie:

Zawiadomienie o wyborze oferty

Back to Top