INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU PN. „BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI NIEMCZYN GMINA CZARNA BIAŁOSTOCKA”

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU PN. „BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI NIEMCZYN GMINA CZARNA BIAŁOSTOCKA”

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU PN. „BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI NIEMCZYN GMINA CZARNA BIAŁOSTOCKA”

Możliwość komentowania INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU PN. „BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI NIEMCZYN GMINA CZARNA BIAŁOSTOCKA” została wyłączona

„Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. ma przyjemność poinformować, że w dniu 7 kwietnia 2021 r. Prezes Zarządu Zbigniew Onoszko podpisał umowę z Samorządem Województwa Podlaskiego w Białymstoku na dofinansowanie projektu pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Niemczyn gmina Czarna Białostocka” w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” poddziałanie 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zgodnie z zawartą umową Przedsiębiorstwo może otrzymać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dofinansowanie w wysokości 1 133 677,00 zł.
Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 2 171 160,54 zł brutto.
W ramach projektu realizowane będzie zadanie: „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Niemczyn gmina Czarna Białostocka”
Celem realizacji przedsięwzięcia jest w szczególności poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Czarna Białostocka. Powstała stacja uzdatniania poprawi jakość wody.

Back to Top