Konferencja podsumowująca projekt pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Czarnej Białostockiej”

Konferencja podsumowująca projekt pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Czarnej Białostockiej”

Możliwość komentowania Konferencja podsumowująca projekt pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Czarnej Białostockiej” została wyłączona

 


„Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o. o. ma przyjemność poinformować o zakończeniu realizacji projektu „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Czarnej Białostockiej” dofinansowywanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu była budowa nowej oczyszczalni ścieków, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wprowadzenie systemu informacji przestrzennej GIS. W ramach projektu wybudowano oczyszczalnię ścieków i 3,54km sieci kanalizacji sanitarnej.
Podstawowym celem zrealizowanego przedsięwzięcia była poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Czarna Białostocka, środowiska naturalnego stanowiącego obszar cenny pod względem przyrodniczym oraz zwiększenie perspektyw rozwoju gospodarczego.
W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

ZADANIE I: Budowa oczyszczalni ścieków

Generalnym Wykonawcą tej części inwestycji było Przedsiębiorstwo Inżynieryjno -Budowlane „PRZEM-GRI” sp. z o.o. ul. Przemysłowa 3, 10-418 Olsztyn.

ZADANIE II: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna Białostocka
Głównym Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Drabent”, Maria Drabent i Jacek Drabent, Sp. J. ul. Rycerska 1L Ł, 15-57 Białystok.

ZADANIE III: Likwidacja istniejącej oczyszczalni ścieków
Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Inżynieryjno -Budowlane „PRZEM-GRI” sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3, 10-418 Olsztyn.

ZADANIE IV: System informacji przestrzennej GIS
Zrealizowane przez firmę AquaRD Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Złota 61/100, 00-819 Warszawa.

ZADANIE X: Wykonanie projektu budowlanego i budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym na terenie gminy Czarna Białostocka
Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Drabent”, Maria Drabent i Jacek Drabent, Sp. J. ul. Rycerska 1L Ł, 15-57 Białystok.

ZADANIE XI: Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej
ZADANIE XII: Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Młynowej w Czarnej Białostockiej
Wykonawcą obu zadań było Przedsiębiorstwo Instalacyjno -Budowlane Kazimierz Samborski Księżyno, ul. Południowa 11A, 16-001 Kleosin.

Całkowity koszt projektu: 19 665 790,32 zł
Kwota dofinansowania: 10 287 778,37 zł

W dniu 12 grudnia 2018 r. w Dworku na Skraju Puszczy w Czarnej Białostockiej odbyła się konferencja podsumowująca projekt, w której udział wzięli m.in. przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, PGE Dystrybucja S.A., Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej, Radni Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej, dzieci wraz z opiekunami ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnej Białostockiej, Wykonawców firm branży wodno-kanalizacyjnej, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, lokalni przedsiębiorcy oraz pracownicy Przedsiębiorstwa.

W trakcie konferencji przedstawiono najważniejsze informacje o prowadzonych działaniach w projekcie, etapach realizacji (od momentu opracowania w 2013r. z Burmistrzem Czarnej Białostockiej koncepcji przebudowy całego systemu sieci kanalizacji sanitarnej, aż do momentu zakończenia realizacji zadania). Omówiono również zakresie przedmiotowy poszczególnych zdań inwestycyjnych i osiągniętych rezultatów. Prelekcję na temat „Nowego oblicza ochrony środowiska” wygłosił dr hab. inż. Maciej Zajkowski prof. nzw. Politechniki Białostockiej.

 

Back to Top