ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY- CATERING

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY- CATERING

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY- CATERING

Możliwość komentowania ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY- CATERING została wyłączona

„Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na kompleksową obsługę cateringową, wraz z zagwarantowaniem sali na potrzeby organizacji konferencji podsumowującej realizację projektu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Czarnej Białostockiej” realizowanego w ramach Działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego przeprowadzono w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień publicznych, w tym o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro”.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym dokumencie:

Zawiadomienie o wyborze oferty – catering

Back to Top