ZAPYTANIE OFERTOWE- KOMPLEKSOWA OBSŁUGA CATERINGOWA

ZAPYTANIE OFERTOWE- KOMPLEKSOWA OBSŁUGA CATERINGOWA

ZAPYTANIE OFERTOWE- KOMPLEKSOWA OBSŁUGA CATERINGOWA

Możliwość komentowania ZAPYTANIE OFERTOWE- KOMPLEKSOWA OBSŁUGA CATERINGOWA została wyłączona

„Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na kompleksową obsługę cateringową, wraz z zagwarantowaniem sali na potrzeby organizacji konferencji podsumowującej realizację projektu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Czarnej Białostockiej” realizowanego w ramach Działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego przeprowadzono w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień publicznych, w tym o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro”.

Zapytanie ofertowe zostało udostępnione w bazie konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1150541#info

Pełna treść ogłoszenia oraz dodatkowe informacje znajdują się w załączonych dokumentach:

Zapytanie ofertowe – catering

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy

 

Back to Top