INFORMACJA O PODPISANIU ANEKSU DO UMOWY O DOFINANSOWANIE Z NARODOWYM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

INFORMACJA O PODPISANIU ANEKSU DO UMOWY O DOFINANSOWANIE Z NARODOWYM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

INFORMACJA O PODPISANIU ANEKSU DO UMOWY O DOFINANSOWANIE Z NARODOWYM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

Możliwość komentowania INFORMACJA O PODPISANIU ANEKSU DO UMOWY O DOFINANSOWANIE Z NARODOWYM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE została wyłączona

„Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. ma przyjemność poinformować, iż w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego projektu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Czarnej Białostockiej” współfinansowanego przez Unię Europejską  ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w dniu 24 kwietnia 2018r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dający Przedsiębiorstwu możliwość zrealizowania dodatkowych inwestycji o wartości 1 239 366,45 zł:

ZADANIE X: Wykonanie projektu budowlanego i budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym na terenie gminy Czarna Białostocka

 ZADANIE XI: Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej.

ZADANIE XII: Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Młynowej w Czarnej Białostockiej.

Zgodnie z zawartą umową Przedsiębiorstwo może otrzymać dofinansowanie na realizację projektu w wysokości do 10 600 250,16 PLN

Planowany całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 20 138 092,18 PLN

Realizacja w/w inwestycji wpływa na poprawę integralności środowiskowej i przestrzegania postanowień dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Sukcesywne przyłączanie kolejnych nieruchomości do sieci zwiększy procent skanalizowania całej aglomeracji.

A dzięki powiększaniu infrastruktury budowana obecnie nowa oczyszczalnia ścieków, która posiada technologie przyjazne środowisku, w jeszcze bardziej skuteczny sposób spełni swoją główną funkcję. Wówczas większa liczba mieszkańców aglomeracji korzystać będzie z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów. Pamiętajmy, aby wspólnie dbać o nasze środowisko!

Back to Top