MAKIETA NOWO BUDOWANEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

MAKIETA NOWO BUDOWANEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

MAKIETA NOWO BUDOWANEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Możliwość komentowania MAKIETA NOWO BUDOWANEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW została wyłączona

W dniu 29.03.2018 r. w „Przedsiębiorstwie Komunalnym” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 62 została ustawiona gablota z makietą nowo budowanej oczyszczalni ścieków przy ul. Świerkowej w Czarnej Białostockiej.

Wykonanie makiety jest elementem działań promocyjnych w ramach projektu pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Czarnej Białostockiej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  Na modelu znajdują się wszystkie najważniejsze obiekty technologiczne i budowlane co pozwoli na lepsze wyjaśnienie w jaki sposób funkcjonować będzie nowa oczyszczalnia ścieków.

Wykonawcą makiety jest firma: Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka, Ryszard Stasiewicz, ul. Białostocka 196 A, 16-100 Sokółka. 

Back to Top