INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY W ZWIĄZKU Z ROZSZERZENIEM PROJEKTU PN.: „BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z ROZBUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ LIKWIDACJĄ ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ”

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY W ZWIĄZKU Z ROZSZERZENIEM PROJEKTU PN.: „BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z ROZBUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ LIKWIDACJĄ ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ”

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY W ZWIĄZKU Z ROZSZERZENIEM PROJEKTU PN.: „BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z ROZBUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ LIKWIDACJĄ ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ”

Możliwość komentowania INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY W ZWIĄZKU Z ROZSZERZENIEM PROJEKTU PN.: „BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z ROZBUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ LIKWIDACJĄ ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ” została wyłączona

„Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. ma przyjemność poinformować, że w dniu 26.03.2018 r. Prezes Zarządu Iwona Mocniak podpisała umowę z wyłonionym w trybie przeprowadzonego postępowania przetargowego wykonawcą robót,  realizowanych w ramach rozszerzenia projektu pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Czarnej Białostockiej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W/w umowa dotyczy zadań inwestycyjnych zaplanowanych do wykonania w formule „zaprojektuj i wybuduj”:

 ZADANIE XI: Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej.

ZADANIE XII: Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Młynowej w Czarnej Białostockiej.

Wykonawcą zadań jest firma: Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Kazimierz Samborski, Księżyno, ul. Południowa 11A, 16-001 Kleosin.

Wartość inwestycji:

Zadanie XI – 166 351,35 zł brutto

Zadanie XII – 915 575,10 zł brutto.

 

 

Back to Top