OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-ROBOTY BUDOWLANE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU PN. „BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z ROZBUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ LIKWIDACJĄ ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ” – ZADANIE XI: Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej. ZADANIE XII: Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Młynowej w Czarnej Białostockiej.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-ROBOTY BUDOWLANE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU PN. „BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z ROZBUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ LIKWIDACJĄ ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ” – ZADANIE XI: Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej. ZADANIE XII: Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Młynowej w Czarnej Białostockiej.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-ROBOTY BUDOWLANE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU PN. „BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z ROZBUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ LIKWIDACJĄ ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ” – ZADANIE XI: Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej. ZADANIE XII: Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Młynowej w Czarnej Białostockiej.

Możliwość komentowania OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-ROBOTY BUDOWLANE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU PN. „BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z ROZBUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ LIKWIDACJĄ ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ” – ZADANIE XI: Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej. ZADANIE XII: Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Młynowej w Czarnej Białostockiej. została wyłączona

„Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach projektu pn.„Budowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Czarnej Białostockiej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie następującego zadań:

ZADANIE XI:   Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej.

ZADANIE XII: Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Młynowej w Czarnej Białostockiej.

Szczegóły w załączonych dokumentach:

Ogłoszenie o zamówieniu

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ pytania i odpowiedzi 06-12-2017.

INFORMACJE

Informacja – otwarcie ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Back to Top