OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA BUKSZTEL

OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA BUKSZTEL

OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA BUKSZTEL

Możliwość komentowania OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA BUKSZTEL została wyłączona

MIESZKAŃCY OSIEDLA BUKSZTEL W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

Informujemy, iż zakończona została budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla osiedla Buksztel.

Inwestycja realizowana była w ramach projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej jako ochrona środowiska naturalnego Puszczy Knyszyńskiej w gminie Czarna Białostocka” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W związku z powyższym „Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców osiedla Buksztel, którzy mają wykonane przyłącza do w/w sieci do „Przedsiębiorstwa Komunalnego” w Czarnej Białostockiej Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 62
w celu złożenia wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub/i odprowadzenie ścieków.

Druki wniosków dostępne są na stronie www.pkomunalne.pl w zakładce informacje

lub w siedzibie „Przedsiębiorstwa Komunalnego” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 62.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. (85) 71 02 153.

Back to Top