Konferencja podsumowująca projekt pn. „Budowa zintegrowanego systemu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej jako ochrona środowiska naturalnego Puszczy Knyszyńskiej w gminie Czarna Białostocka”

Konferencja podsumowująca projekt pn. „Budowa zintegrowanego systemu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej jako ochrona środowiska naturalnego Puszczy Knyszyńskiej w gminie Czarna Białostocka”

Możliwość komentowania Konferencja podsumowująca projekt pn. „Budowa zintegrowanego systemu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej jako ochrona środowiska naturalnego Puszczy Knyszyńskiej w gminie Czarna Białostocka” została wyłączona

 

W dniu 2 grudnia 2015 r. w Domu Kultury w Czarnej Białostockiej odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. „Budowa zintegrowanego systemu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej jako ochrona środowiska naturalnego Puszczy Knyszyńskiej w gminie Czarna Białostocka” zrealizowany przez „Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Programu Infrastruktura i Środowisko zrealizowano na mocy umowy zawartej w dniu 6 czerwca 2014 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Przedmiotem projektu była rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Czarna Białostocka, w ramach której wybudowano ok. 3 km sieci kanalizacji sanitarnej i nowe odcinki sieci wodociągowej o długości ok. 2,48 km oraz zakup specjalistycznego ekologicznego pojazdu ssąco-płuczącego do płukania, czyszczenia i udrażniania kanalizacji sanitarnej z możliwością przefiltrowywania ścieków oraz ponownego wykorzystania odzyskanej wody.

Całkowity koszt projektu : 4 956 067,56 zł
Kwota dofinansowania: 3 919 370,74 zł

W konferencji udział wzięli m.in. przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, Urzędu Gminy Czarna Białostocka, Nadleśnictwa Czarna Białostocka, duchowni parafii zlokalizowanych na terenie Gminy, Radni Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej, przedstawiciele firm branży wodno-kanalizacyjnej oraz lokalni przedsiębiorcy.

Po uroczystym powitaniu gości oraz wystąpieniu Pani Iwony Mocniak- Prezesa Zarządu „Przedsiębiorstwa Komunalnego” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. oraz Pana Jacka Chrulskiego- Burmistrza Czarnej Białostockiej oddano głos Panu Andrzejowi Stobińskiemu Nadleśniczemu Nadleśnictwa Czarna Białostocka, który przybliżył uczestnikom informacje na temat charakterystyki regionu i Gminy Czarna Białostocka pod względem przyrodniczym oraz istotnego aspektu ochrony środowiska na obszarach chronionych Puszczy Knyszyńskiej i Natura 2000 .
Następnie przedstawiono prezentację multimedialną podsumowującą realizację projektu. Pani Iwona Mocniak zaprezentowała najważniejsze informacje o prowadzonych działaniach w projekcie, etapach realizacji, zakresie przedmiotowym poszczególnych zdań inwestycyjnych i osiągniętych rezultatach, a także kosztach realizacji projektu.
W dalszej części konferencji uczestnicy wysłuchali interesujących prelekcji wygłoszonych przez:
• Pana Mariana Magnuszewskiego– Zastępcę Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, który w przedstawionej prezentacji zapoznał zebranych z tematem finansowania inwestycji w gospodarce wodno-ściekowej w województwie podlaskim oraz możliwych źródeł pozyskiwania środków na ich realizację;
• Pana Lecha Magrela- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku- prezentacja poświęcona była tematowi problemów proceduralnych dla inwestycji realizowanych na obszarach chronionych w naszym województwie;
• Pana Jacka Chrulskiego- Burmistrza Czarnej Białostockiej, który przedstawił zebranym prezentację na temat historii Gminy Czarna Białostocka, przyrodniczo-kulturowej specyfiki regionu oraz lokalnych uwarunkowań dla inwestycji i przemysłu;
• Pana Adama Dubowskiego- Regionalnego Dyrektor Sprzedaży firmy „Ecol-Unicon” Sp. z o.o., który opowiedział o innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych zastosowanych w urządzeniach do przesyłu i oczyszczania ścieków zamontowanych w trakcie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zrealizowanego projektu.

Pierwszą część konferencji uświetnił występ artystyczny młodzieżowego zespołu tanecznego „Dellis” działającego przy Domu Kultury w Czarnej Białostockiej.

Następnie uczestnicy zaproszeni zostali na prezentację specjalistycznego ekologicznego urządzenia ssąco–płuczącego zakupionego przez „Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. w ramach zrealizowanego projektu. Przedstawiono innowacyjność zastosowanych w urządzeniu rozwiązań w zakresie technologii recyklingu wody oraz możliwości pojazdu, które czynią go ekonomiczną i przyjazną środowisku alternatywę dla pojazdów stosowanych do tej pory.

Po oficjalnej części konferencji uczestników zaproszono na poczęstunek. W jego trakcie zaproszeni goście mieli możliwość degustacji wody kranowej z ujęcia Czarna Białostocka, która jak zapewnia „Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. jest wodą zdrową, bezpieczną oraz bogatą w składniki mineralne, co potwierdzają przeprowadzone badania.

Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z uroczystości:

Autor zdjęć: Grzegorz Wilczewski

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją przedstawioną na konferencji:

Prezentacja-Przedsiębiorstwo Komunalne w Czarnej Białostockiej

 

Back to Top