Zawiadomienie o wyborze oferty- materiały promocyjno-informacyjne

Zawiadomienie o wyborze oferty- materiały promocyjno-informacyjne

Zawiadomienie o wyborze oferty- materiały promocyjno-informacyjne

Możliwość komentowania Zawiadomienie o wyborze oferty- materiały promocyjno-informacyjne została wyłączona

„Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na dostawę materiałów informacyjno- promocyjnych na potrzeby konferencji podsumowującej zrealizowany projekt pn. „Budowa zintegrowanego systemu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej jako ochrona środowiska naturalnego Puszczy Knyszyńskiej w Gminie Czarna Białostocka” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego przeprowadzono w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień publicznych, w tym o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro”.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym dokumencie:

zawiadomienie o wyborze oferty

 

Back to Top