UWAGA WAŻNE OGŁOSZENIE

UWAGA WAŻNE OGŁOSZENIE

UWAGA WAŻNE OGŁOSZENIE

Możliwość komentowania UWAGA WAŻNE OGŁOSZENIE została wyłączona

„Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. informuje, iż w związku z zakończeniem inwestycji pn. Zadanie III: „Sieć wodociągowa tranzytowa od ul. Fabrycznej przez Brzozowy Mostek i ul. Brzozową do ul. Świerkowej” realizowanej w ramach projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej jako ochrona środowiska naturalnego Puszczy Knyszyńskiej w gminie Czarna Białostocka” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko planuje rozpoczęcie przełączania miejscowości zasilanych w wodę z dotychczasowego ujęcia w Czarnej Wsi Kościelnej do nowopowstałej sieci wodociągowej miejskiej.
W związku z powyższym od dnia 01.10.2015r. do sieci tranzytowej zasilanej z ujęcia w Czarnej Białostockiej zostanie przełączone osiedle Pierekały.
Następnie planuje się od dnia 02.11.2015r. przełączyć pozostałe miejscowości: Klimki, Wólka Rakowiecka, Ruda Rzeczka, Złotoria oraz Złota Wieś.
Informujemy, że w w/w okresach mogą wystąpić krótkotrwałe przerwy w dostawie wody, różnicy ciśnień czy też mętność wody.

Za wszelkie ewentualne utrudnienia przepraszamy.

 

 

 

Back to Top