NOWY EKOLOGICZNY POJAZD W „PRZEDSIĘBIORSTWIE KOMUNALNYM” W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ SP. Z O.O.

NOWY EKOLOGICZNY POJAZD W „PRZEDSIĘBIORSTWIE KOMUNALNYM” W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ SP. Z O.O.

NOWY EKOLOGICZNY POJAZD W „PRZEDSIĘBIORSTWIE KOMUNALNYM” W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ SP. Z O.O.

Możliwość komentowania NOWY EKOLOGICZNY POJAZD W „PRZEDSIĘBIORSTWIE KOMUNALNYM” W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ SP. Z O.O. została wyłączona

Już niebawem na ulice miasta i gminy Czarnej Białostockiej wyjedzie nowy specjalistyczny pojazd komunalny zakupiony przez „Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

DSC_1743

Charakteryzujący się najnowocześniejszymi rozwiązaniami w zakresie technologii recyklingu wody pojazd ssąco-płuczący KAISER CITYCYCLER służyć będzie głównie do płukania, czyszczenia i udrożnienia kanalizacji sanitarnej, z możliwością przefiltrowywania ścieków oraz ponownego wykorzystania odzyskanej wody.

Innowacyjność konstrukcji pojazdu specjalnego KAISER dająca jej przewagę nad innymi konstrukcjami polega m.in. na zastosowaniu:
• innowacyjnej pompy próżniowej z pierścieniem wodnym wraz z układem chłodzenia
• nowoczesnego, innowacyjnego przemiennika ciśnienia (wysokociśnieniowej pompy) w którym ciśnienie oleju jest przemieniane na ciśnienie wody
• innowacyjnego systemu 1-stopniowego odzysku wody

Zwarta budowa i kompaktowe wymiary oraz duża moc i skuteczność działania czynią pojazd ekonomiczną i przyjazną środowisku alternatywą dla pojazdów stosowanych do tej pory.
Wysokie parametry pracy urządzenia (duża wydajność przemiennika ciśnienia i pompy ssącej) w połączeniu z możliwością jednoczesnego płukania kanalizacji i odsysania zanieczyszczeń pozwala na efektywne wykonanie pracy w skróconym czasie.
Technologia czyszczenia ciągów kanalizacyjnych z tzw. „odzyskiem wody” polegająca na filtrowaniu wysysanych ścieków i ponownemu wykorzystaniu odzyskanej w ten sposób wody do dalszej pracy płukania kanałów ma przewagę nad dotychczas stosowanymi technologiami (wypompowywanie ścieków w stanie płynnym, wywożenia do oczyszczalni, płukanie wodą kanałów i ponowne wypompowywanie ścieków).
Zastosowane rozwiązania technologiczne pozwolą na oszczędność czasu poświęcanego na czyszczenie ciągów kanalizacyjnych (eliminuje się częste przejazdy i wypompowywanie ścieków – pozbawione wody ścieki zajmują znacznie mniej miejsca) oraz oszczędności finansowe związane z czystą wodą do płukania kanałów – tj. z jej kosztem i kosztem dostarczenia do miejsca w którym wykonuje się usługę.
Rozwiązania techniczne pojazdu upraszczają również gospodarowanie osadem. Uzyskany osad po odwodnieniu ma konsystencję stałą co pozwala na zrzut nieczystości z pominięciem procesu oczyszczania ścieków.

DSC_1746

 

Budowa urządzenia pozwala na ciągłą pracę urządzenia bez konieczności częstych przejazdów w celu zrzutu odessanych nieczystości i uzupełnienia wody. Pozwala to na ograniczenie emisji spalin i hałasu związanych z przemieszczaniem się samochodu po terenie miasta.
W odróżnieniu od innych samochodów przeznaczonych do tego typu prac urządzenie KAISER CITYCYCLER odznacza się również dużo mniejszą emisją hałasu do środowiska. Związane to jest z konstrukcją urządzenia i umieszczeniem pompy ssącej wewnątrz zbiornika wody, które powoduje tłumienie emisji hałasu w wyniku pracy pompy ssącej w otoczeniu płaszcza wodnego. Ponadto na wyciszenie pracy pojazdu wpływa w znacznym stopniu wyeliminowanie mechanicznych sposobów przenoszenia napędu (np. paski klinowe) na rzecz hydrauliki oraz dostosowanie obrotów silnika do zadanych parametrów pracy. W połączeniu z pakietem wyciszającym samochodu powoduje to możliwie cichą pracę pojazdu KAISER CITYCYCLER.

Zakup pojazdu stanowi jedno z 14 zadań w ramach realizowanego projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej jako ochrona środowiska naturalnego Puszczy Knyszyńskiej w gminie Czarna Białostocka” i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Koszt zakupu pojazdu wyniósł  1 530 000,00 zł netto, z czego 1 300 500,00 zł, tj. 85% kosztów kwalifikowanych otrzymano ze środków unijnych. Pozostałą część pokryto środkami własnymi „Przedsiębiorstwa Komunalnego” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 5 140 320,08 zł
W tym maksymalna wartość dofinansowania: 3 470 526,72 zł

Oprócz zakupu pojazdu, otrzymane środki Przedsiębiorstwo przeznaczy również na rozbudowę systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Czarna Białostocka. Realizowane zadania inwestycyjne pozwolą na wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 3 km oraz nowych odcinków sieci wodociągowej o długości ok. 2,48 km. W wyniku realizacji projektu dostęp do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej uzyskają 252 osoby, zaś do wodociągu 66 osób.

Dotychczas w ramach projektu (oprócz zakupu pojazdu) zakończono realizację 3 zadań , tj.:
ZADANIE II: Budowa sieci wodociągowej wraz z przeprojektowaniem istniejących sieci i przyłączy na osiedlu Buksztel w Czarnej Białostockiej
ZADANIE III: Budowa sieci wodociągowej – magistralnej (sieci wodociągowej tranzytowej od Fabrycznej przez Brzozowy Mostek i ul. Brzozową do ul. Świerkowej)
ZADANIE XI: Modernizacja 7 przepompowni
Do końca września 2015r. planowane jest zakończenie realizacji pozostałych zadań budowlanych :
ZADANIE I: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompownią ścieków na osiedlu Buksztel
ZADANIE VII: Modernizacja przepompowni głównej ul. Piękna
ZADANIE VIII: Modernizacja kanalizacji ul. Żeromskiego od bloku nr 4 za blok ul. Sienkiewicza 6
ZADANIE IX: Modernizacja przepompowni ścieków na ujęciu wody ul. Piłsudskiego 62
ZADANIE X: Modernizacja kanalizacji ul. Konopnickiej 1,3,5 oraz ul. Sportowej 1
ZADANIE XII: Wykonanie przyłączy na os. Buksztel przy działkach nie zawartych w projekcie wykonawczym

Zakończenie i rozliczenie projektu zaplanowano do końca 2015 r.

 

 

Back to Top